OSVOBOZENÍ DUŠE


SRT Spiritual Response Therapy

            

             

SRT je metoda odlišná od většiny používaných způsobů alternativních terapií.Jejím základem je napojení se na Vyšší Já. S jejich pomocí je možné zkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy člověka.

Při metodě SRT pracujeme skrze napojení na Vyšší Já pomocí kyvadla a tabulek, ve kterých jsou uspořádány různé typy a úrovně bloků a programů.

Duše má všechny informace o tom, co při své existenci zažila a zažívá. Prostřednictvím Vyššího Já je možné nalézt negativní, omezující a škodlivé programy, bloky a vzory, které nám znemožňují žít smysluplným, láskyplným a naplněným životem.


V čem všem nám může SRT pomoci:

* pomáhá, jakmile budete mít strach, úzkost, paniky, bolesti, strach ze smrti

  uzdravení rodinných a rodových vazeb
* uzdravení vazeb a vztahů - například partnerských, mezilidských, rodinných
* očištění genetických přenosů a dispozic
* odstranění strachů, obav, pochybností
* nalezení a probuzení svých schopností
* soustředění při práci, učení, ve škole
* odstranění účinků různých slibů, přísah a úmluv, které duše během své existence složila

Je to Harmonizace člověka, zvyšuje se vám intuice a vyrovnáváte se s věcmi více v klidu a nalézíte v sobě mír a klid, vyrovnanost a některé věci Vám budou fuk :)

Metoda SRT komplexně odhalí a identifikuje zdroje těchto programů a bloků, očistí je, odstraní a následně nahradí energií Světla a Lásky.


Odstraní se blokující energie, které komplikují život. Často o nich na vědomé úrovni ani nevíme.


Z úrovně duše je čas vnímán jinak. Tím, že se při čistění negativních energií a programů uleví duši, uleví se i fyzickému tělu, které potom může rychleji a efektivně regenerovat a úspěšně čelit mnohým nemocem. Dá se říci, že člověk pomocí této terapie svým způsobem omládne, dostane nový náboj a sílu.

Na Vyšší Já se napojuji pomocí kyvadla, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky a soustavy několika tabulek, kde se vyskytují oblasti a úrovně většiny problémů, kterými může duše procházet a zároveň blokovat.

Během této terapie se klienti účastní pouze na vědomé úrovni, nemusí své události znovu procházet a prožívat a není to pro ně nijak fyzicky či jinak náročné.

Terapie může trvat 1 - 3 hodiny dle samotného vývoje..

Klienti obvykle pociťují nejprve tíhu, pak přijde uvědomění a následné uvolnění.

Každá bytost je výjimečná a má dar svobodné vůle. S tím se také pojí svoboda rozhodnutí v tom, co přijmeme, co nepřijmeme, jak se rozhodneme, jaké zaujmeme postoje a dle toho si také můžeme dané bloky a programy vytvářet.


Vlivy a možnosti bloků a programů pramení z více aspektů:

- Duše se blokuje svými vlastními rozhodnutími a ukládá si vlastní záznamy během své existence, dále jsou zde vlivy přenášené genetickými vazbami, objevují se zde bloky přenášené skrze rodové linie, pracují zde velmi silně zákony určitých dob v historii, kterými si duše prošla, může se zde projevit vliv náboženství, válek a mnoha dalších vnějších faktorů. To všechno určitým způsobem duši tvaruje a snadno se zde takto bloky vytvářejí.


- Dalším vnějším vlivem mohou být přivtělené cizí entity - duše - diskarnáti, kteří už s danou duší nemusí být spojení, ale mohou v ní zanechat stopy a otisky, tedy určité negativní a omezující vlivy.

- Kvalitu člověka mohou také omezovat různé sliby chudoby, ctnosti, celibáty...

Je toho tedy velmi mnoho, čím duše jako taková prochází a je to v podstatě až nad míru našeho pozemského chápání.

Každá bytost má mnoho úrovní (éterickou, několik spirituálních, mentální, duchovní atd.) a při odblokování skrze metodu SRT se automaticky pracuje komplexně se všemi úrovněmi a částmi bytosti jako takové.
Proto někdy klient nemusí zcela rozumět určitým formulacím, které jsou v tabulkách uvedeny, ale to ničemu nepřekáží a nevadí, moji klienti vždy nějaké vazby a smysl pochytí a pochopí, ale pokud ne, nijak to nesnižuje účinek metody SRT.

Obvykle na vědomé úrovni vše víme, snažíme se s tím pracovat, něco změnit, ale mnohdy to nejde, máme pocit, že nás vždy něco nebo někdo zastaví a v podstatě se nemůžeme pohnout z místa. Pracujeme na sobě, rozvíjíme se, víme, co bychom měli udělat, možná to i uděláme, ale výsledek je opět na nule.
To je právě tím, že si můžeme vše na vědomé úrovni uvědomit a pochopit, ale to proč to nejde, vychází právě ze záznamů v podvědomí. Při odblokování tedy pracujeme především s touto úrovní.