Meditace Nadabrahma

 

Meditace Nadabrahma trvá hodinu a má 3 fáze je to stará tibetská technika, která se původně dělala brzy ráno. Můžete ji, ale dělat kdykoliv během dne, na prázdný žaludek a po ní musíte aspoň 15 minut zůstat v klidu.

 

Osho: "Pamatujte si, v Nadabrahmě dovolte, aby bylo vaše tělo i mysl totálně pospolu, ale pamatujte si, že vy se musíte stát pozorovatelem. Odejděte od nich, jednoduše, pomalu, zadními dveřmi, bez boje, bez námahy."

 

první fázet: 30 minut
 

.Posaď se do uvolněné pozice se zavřenými očima a ústy. Se zavřenými ústy začni mručet tzv. ,,humming,, natolik hlasitě že pokud jste ve skupině můžete slyšet ostatní. Tím se vytváří vibrace ve tvém těle. Můžeš si představit dutou trubici nebo nádobu naplněnou pouze svou vibrací z mručení. V jednom okamžiku se stane, že zatímco mručení pokračuje, ty se stáváš posluchačem. Žádné zvláštní dýchání není nutné a pokud chceš, můžeš změnit výšku mručení a lehce svým tělem pohybovat.

druhá fáze: 15 minut

Tato část je rozdělena na dvě menší části po 7 a 1/2 minutách. V první části se ruce pohybují dlaněmi vzhůru v kruhovém pohybu ven. Začíná se na břichu u pupíku, obě ruce směřují dopředu a pak se rozdělují, aby vytvořili dva velké zrcadlové kruhy naproti sobě. Pohyb by měl být tak pomalý, že bude téměř nepostřehnutelný. V tu chvíli předáváš energii celému vesmíru.

Po 7 a 1/2 minutách se hudba změní a ruce se otočíš dlaněmi dolů a začneš jimi pohybovat v opačném směru. Nyní ruce se budou spojovat při pohybu směrem k břichu a rozdělovat do strany. V tu chvíli nabíráš energii dovnitř. Pohyb je lehký a pomalý.

 

etí fáze: 15 minut

Seď tiše a klidně