Kundalini meditace

 

 

meditace má 4 fáze a trvá hodinu. Je dobré na meditace používat šátek na oči..

první fáze: 15 minut - třesení
 

Buďte uvolnění a nechejte celé svoje tělo třást. Zkus si představit, že do tvých chodidel vstupují jemné vibrace ze země a ve spirále stoupají nahoru. Celé tvé tělo začíná vibrovat a jemně se třást. Staň se třesením.

 

Osho: "Dovol třesení, ale nedělej ho. Stůj v tichosti, pozoruj jak přichází a když se tvé tělo začne třást, pomož mu, ale nevytvářej ho. Užij si ho, tu krásu, dovol mu, přijmi ho, uvítej ho, ale neovlivňuj ho vůlí.
Pokud použiješ sílu, stane se to cvičením, tělesným, fyzickým cvičením. Poté tu třesení bude, ale pouze na povrchu, nepronikne zcela tebou. Zůstaneš trvdá jako kámen, jako skála budeš uvnitř. Zůstaneš manipulátorem, ten co něco dělá, a tělo bude pouze následovat. Ne tvé tělo, ale ty je oč tu jde.
Když říkám třást se, myslím tím tebe celého, celé tvé zkamenělé bytí by se mělo třást v základech, až tak že se stane kapalným, tekoucím, tajícím, plynoucím. A když se zkamenělé bytí stane tekoucím, tvé tělo bude následovat. Poté se nebudeš třást, ale bude tu jen třesení.

 

 druhá fáze: 15 minut - tanec 

Tanči tak, jak to cítíš, nech své tělo pohybovat, jak se mu zachce

 

třetí fáze: 15 minut – stání nebo sezení

Zavřete oči a zůstaňte v klidu. Můžete sedět nebo stát. Buďte svědkem všeho, co se děje uvnitř a venku

 

čtvrtá fáze: 15 minut – relaxace

Lehni si na zem a buď v tichu