Metamorfní technika

 

 

je jedinečná technika pro uvolnění všech bloků získaných od okamžiku početí po porod.

Metamorfní technika je příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda, která jemně stimuluje hluboké změny. Postupně rozpouští bloky naší životní síly, která je vlastní každému z nás. Uzdravujícím zdrojem je životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat.

V určitých částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období od početí až po moment narození Tyto body obsahují paměť celého období těhotenství a zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím.

  • Pohyb (chodidla)
  • Akce (ruce)
  • Myšlenka (hlava) 

METAMORFIKA SE APLIKUJE PROSTŘEDNICTVÍM JEMNÝCH DOTYKŮ NA REFLEXNÍCH ZÓNÁCH.

Je velmi příjemná, uvolňující. Ihned po aplikaci MT může ošetřovaný zaznamenat změny ve svých reakcích a svém způsobu bytí.   Zdrojem, který působí na celkové zlepšování stavu pacienta, je jeho vlastní základní vitální síla, která prostřednictvím doteků terapeuta aplikujícího MT rozpoutá energie, které byly zabrzděny v prenatálním období. To má za následek uvolňování hojivých procesů mysli, těla a ducha. Uvolňují se energie, které byly zablokovány během prenatálu a které pak rozpouští stará schéma a aktivují proces přirozené transformace, jež působí na všechny oblasti existence. Metamorfní pro získání zdraví, síly, pohody a plné využití vlastních schopností a tvořivosti;

METAMORFNÍ TECHNIKA PRACUJE S VROZENOU INTELIGENCÍ ŽIVOTNÍ SÍLY OŠETŘOVANÉHO
A SCHOPNOSTÍ REGENERACE KAŽDÉHO ORGANISMU.

Prenatální období (období vývoje dítěte v matčině lůnu) je velmi důležitým úsekem našeho života, ve kterém jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky. Je to období, ve kterém se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny. V průběhu devíti měsíců těhotenství se tvoří potenciál lidského života. Vše, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období včetně traumat a psychických stresů matky, vytváří bloky na toku přirozené základní síly člověka.

Tyto traumata se stávají základem „schémat, neboli programů“, která se pak v našem životě objevují, neustále nás ovlivňují a to nejen z hlediska zdravotního. Projevují se v našem celkovém přístupu k životním situacím. Nepřijetí těhotenství, existenční strachy, partnerské problémy, různé stresy nebo obavy matky z porodu, které dítě vnímá jako svoje  vlastní, jsou vtištěny do buněčné paměti. Tyto informace se podvědomě promítají do dalšího života a odrážejí se v praktickém životě na úrovni fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.

Zakladatelem  této techniky je anglický neuropat a reflexolog Robert St. John, který dospěl na základě své praxe, že toto období se odráží na určitých částech nohou, rukou a hlavy. Poznatky dále rozvinul Gaston San Piere a dal této metodě název Metamorfní technika, jako metoda proměny, tzv. metamorfózy. (Skvělou metaforou je proměna housenky motýla přes zakuklení se v larvu a následné vylíhnutí krásného motýla)

 

                                                                                                                                         

Pro koho je Metamorfní technika vhodná?

Je vhodná pro dospělé i pro děti. Je výborná pro urovnání hyperaktivity, poruch v sebeovládání, agresivity, poruch CNS, ADD, autismu, pro zdravotně postižené, pro těhotné maminky a zdravý vývoj jejich miminek.

MT je úspěšná při řešení zdravotních problémů i velmi starého původu a to jak fyzického, tak psychického a emocionálního.

K MT se často obrací lidé v náročných životních chvílích: nové zaměstnání, stěhování, rozvod či nemoc nebo v situacích souvisejících s nějakým přechodem (dětství, dospívání, těhotenství, menopauza, stěhování, rozvod, úmrtí blízké osoby, problémy v práci). Mnoho z nich udává, že jsou schopni lépe řešit tato přechodná období. Někteří chtějí udělat hluboké vnitřní změny, aniž by museli analyzovat minulost, jiní zjišťují, že ve chvílích napětí a tlaku jsou schopni zvládat určité situace efektivněji, jako by měli více energie k dispozici. Lidé zaznamenávají nápadné fyzické a emoční positivní změny anebo pozitivní změny ve svém chování a reakcích.

Při prvním ošetření je vhodné zopakovat ošetření minimálně 4x, pro úplné uvolnění bloků, volba je však vždy na klientovi. Tato metoda nemá vedlejší účinky. Není třeba diagnózy, není třeba diskutovat o osobních problémech či o současných či minulých nemocech. Energie sama si řídí celý proces.